Skoutprovning

Att prova ut rätt skor & hjälpmedel

För att testa ut rätt skor och hjälpmedel krävs välutbildad personal. Därför har alla som jobbar på våra kliniker endera lång erfarenhet av motions- och arbetsrelaterade överbelastningsskador eller utbildning inom motion och friskvård. Genom följande fyra steg reder vi ut vad som passar bäst för just dig.

Utprovning av skor

1. Scanning: Hur belastas dina fötter?

Vi använder oss av olika hjälpmedel tillsammans med kunskap. Först undersöker vi dina fötter med en digital belastningsplatta. Den mäter ut din tryckbelastning och ger oss en kunskap om vilka delar av din kropp som är mest belastade.

2. Spegellåda: Hur ser dina fötter ut?

Vid steg två undersöker vi dina fötter statiskt med din egen kroppsvikt som belastning. Detta gör vi med hjälp av en spegellåda. Här tittar vi på dina olika fotvalv, fotens form och anatomi och eventuella avvikelser. Detta ger oss svar om dina förutsättningar och hjälper oss att välja ut vilka skor som kommer fungera optimalt för dig.

3. Löpband: Vad har du för fotisättning?

Vi är specialister på biomekanik. Här utför vi en gång och/eller löpanalys på dig. Du får då gå eller springa i en neutral testsko för att se hur dina fötter reagerar under tryck och belastning. Ditt steg analyseras på ett löpband där fötterna filmas av olika videokameror. Utifrån resultatet kan vi vid behov korrigera och ställa in din kropp på rätt sätt.

4. Testdags: Vilken sko passar Dig bäst?

Efter dessa tester plockar vi fram några olika skomodeller i varierande prislägen som passar just dina fötter. Vi utgår från de svar vi fått från de olika testerna. Du ger oss information om vilken typ av sko du är på jakt efter och till vilka olika aktiviteter du tänkt använda dem till. Allt detta utan att det kostar dig något extra. Resultatet blir att dina motionsaktiviteter blir utifrån dina förutsättningar och risken för belastningsskador minskar.